Wordt lid!

Sluit je aan bij JongNS!
  
  
Door je te registreren geef je JongNS toestemming om je ingevulde persoonsgegevens te gebruiken. JongNS gebruikt deze gegevens alleen intern. Dit houdt in dat je gegevens alleen worden gebruikt om te verifiëren of je een NS-medewerker bent, of je aan de leeftijdseis voor JongNS voldoet, voor informatie en over- en registratie voor activiteiten, om met je in contact te komen en ter vermelding in het afgeschermde ledenoverzicht. Voor vragen en bezwaren; mail naar jong@ns.nl.

Contact

Postadres
Laan van Puntenburg 100
3500 ER Utrecht

jong@ns.nl

Bestuur

Maud de Bie
Maarten Boele
Rens Hendriks
Jelle de Graaf
Nadia Greven
Frank Meijer
Malin Martinsen
Yawar Abbas
 

Over JongNS

JongNS is het jongerennetwerk voor iedere NS'er tot en met 35 jaar of die zich zo voelt. We organiseren maandelijks allerlei leuke en inhoudelijke activiteiten zodat jonge NS'ers het bedrijf, andere collega's en andere jongerennetwerken leren kennen. Op deze manier versterken we de samenwerking binnen en buiten NS en zetten we innovaties op uiteenlopende onderwerpen in gang.